Sluikstoken

sluikverbranden
Klik om te vergroten

Stook je gezondheid niet op!

Nog steeds verbranden er mensen zelf hun afval, bijvoorbeeld in een ton of op een hoopje in de tuin of in het veld. Nochtans is dit streng verboden. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Bovendien zadel je je buren op met ernstige geur- en rookhinder en mogelijks zelfs ernstige gezondheidsschade!

Volgens het Milieu-en natuurrapport Vlaanderen was het illegaal verbranden van afvalstoffen in open lucht verantwoordelijk voor 55% van de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Ter vergelijking, huisvuilverbrandingsinstallaties zorgen, ondanks hun slechte reputatie, slechts voor een aandeel van ongeveer 0,1 %. De verbranding van afval in open lucht door particulieren tast de milieu- en leefkwaliteit en dus onze gezondheid ernstig aan.

Sluikstokers zorgen voor ernstige luchtvervuiling!

Dioxines ontstaan en worden in de lucht verspreid bij het verbranden van chloorbronnen als plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, gevernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen, …). Wanneer je dus in je kachel en open haard of in open lucht afvalstoffen verbrandt, veroorzaak je een ernstig probleem. Zo tonen recente metingen aan dat de dioxine-uitstoot bij verbranding van afval in open lucht tot 5.000 maal hoger kan oplopen dan in een huisvuilverbrandingsinstallatie. Ook de verbranding van onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te veroorzaken.

Een Vlaamse studie toont aan dat de bevolking voor 75 % bijdraagt tot de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Het verbranden van afvalstoffen in tonnetjes, tuinafvaloventjes en open vuren was hierbij verantwoordelijk voor zo’n 55%.

Sluikstoken brengt onze gezondheid in gevaar!

De meest schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding zijn dioxines, PAK’s (polycylcische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.

PAK’s en dioxines neem je hoofdzakelijk op via je voeding. Ze stapelen zich op in je lichaam. Beide stoffen hebben uiteenlopende schadelijke effecten op je gezondheid (kanker, vermindering van de weerstand, effect op hormonen, …). Fijn stof kan op korte termijn bestaande gezondheidsproblemen als luchtweginfecties en astma verergeren. Bij langdurige blootstelling kan fijn stof leiden tot astma of chronische bronchitis, met benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en zelfs vroegtijdig sterven als gevolg.

Verbrandingsverbod

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van afvalstoffen. Er is evenwel een uitzondering voorzien voor plantaardige afvalstoffen afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden op voorwaarde dat de stookplaats zich op ten minste honderd meter afstand van alle begroeiing en bebouwing bevindt. In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die aan deze eis voldoen, zeker in woonzones.

Hardnekkige stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die kunnen oplopen tot € 2.500. Een verwittigd man (of vrouw…) is er twee waard!

Voorkomen is beter dan genezen

Voor het verbranden van afval en/of groenafval zijn er milieuvriendelijke alternatieven. In de eerste plaats is er de selectieve huis-aan-huis ophaling. Daarnaast kan je met je afval ook terecht op het containerpark. Bovendien kun je als inwoner van Glabbeek je snoeihout gratis laten verhakselen!

Conclusie: Sluikstokers getuigen van weinig burgerzin.

Politiediensten: 013/35.03.50 - Milieudienst Glabbeek: 016/77.29.34

Contact

Milieu
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.37
016/77.18.38
Marjolein Moerman

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur