Huisvuilinzameling

AFVALKALENDER

Ieder jaar ontvangt elke inwoner een afvalkalender waarop alle selectieve inzamelingen vermeld staan. Op deze afvalkalender worden ook de sorteerregels toegelicht.

De kalender is gratis en wordt in de loop van december verdeeld. Wie geen afvalkalender ontvangen heeft kan er nog steeds één aanvragen bij de gemeentelijke milieudienst. (016/77.29.37)

Je kan de kalender ook downloaden via https://www.ecowerf.be/ophaling-aan-huis

HOE EN WANNEER HET HUISVUIL BUITEN ZETTEN?

Plaats de zakken met huisvuil voor je woning en zorg ervoor dat het normale verkeer van voertuigen, rijwielen en voetgangers geen hinder ondervindt.
De zakken mogen worden buiten gezet vanaf 18 uur op de dag vóór de ophaling en ten laatste om 7 uur op de dag van de ophaling.
Zakken die te laat werden buiten gezet en daardoor bleven staan, moeten op de dag van de ophaling weer naar binnen worden gehaald.
Huisvuilzakken zijn te koop op het gemeentehuis of bij Eurospar Glabbeek.

GEWOON HUISVUIL

Onder gewoon huisvuil verstaan we alle niet-recyclebare afvalstoffen die in een gewone huisvuilzak kunnen worden opgeborgen. Dit is een zeer algemene beschrijving. Belangrijk in deze definitie is het woord ‘niet-recyclebaar’. Recyclebare materialen worden immers afzonderlijk opgehaald, of kunnen naar het containerpark worden gebracht.

Wat niet mee mag met het gewoon huisvuil:

 • afbraakmaterialen zoals stenen, beton (naar containerpark brengen)
 • grond, zand, kalk, planken (ophaling door privé-diensten)
 • glas (glascontainers)
 • papier en karton (selectieve ophaling)
 • PMD (selectieve ophaling)
 • KGA Klein gevaarlijk afval- (naar containerpark brengen)
 • GFT (selectieve ophaling)
 • SNOEIAFVAL (naar containerpark brengen of thuis laten verhakselen door gemeente)

Het gewoon huisvuil dient aangeboden te worden in grijze huisvuilzakken van de gemeente Glabbeek.

De gemeentelijke huisvuilzakken zijn verkrijgbaar aan de infobalie van het gemeentehuis of in de plaatselijke supermarkt (Spar).

Een huisvuilzak kost vanaf 01/07/2013 2,25 euro. Deze worden per 10 stuks verkocht.

Het gewoon huisvuil wordt om de veertien dagen huis-aan-huis ingezameld.

De ophaaldag kan van jaar tot jaar verschillen.

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) maakt bijna de helft uit van ons huishoudelijk afval. Dit organisch afval kan gemakkelijk omgezet worden tot compost dat als bodemverbeteringsmiddel in de tuin kan gebruikt worden. 

Zeker in een landelijke gemeente als Glabbeek zijn er veel mensen die dit afval zelf composteren. Dit is uiteraard de meest milieuvriendelijke en voor de gemeenschap ook de goedkoopste oplossing.

 Bij de milieudienst ligt een interessante brochure ter beschikking over het zelf composteren van GFT-afval.

De gemeente stelt ook compostvaten ter beschikking voor mensen die zelf hun organisch afval willen composteren. Deze compostvaten worden aangeboden tegen de prijs van 10,66 euro.

Wie toch niet thuis composteert, kan zijn GFT-afval meegeven met de selectieve inzameling.

Het GFT wordt om de twee weken huis-aan-huis ingezameld.

Voor de precieze ophaaldagen verwijzen we naar de afvalkalender.

De inzameling gebeurt via de groene GFT-container. (grote GFT-container of kleine GFT-container). Deze zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. 

Wanneer u gebruik maakt van de selectieve inzameling dient u jaarlijks (vanaf april) een nieuwe GFT-sticker aan te brengen op uw GFT-bak.

De retributie bedraagt 75 euro per jaar (grote GFT-container) en 30 euro per jaar (kleine GFT-container).

Volgend organisch afval is toegelaten:

 • loof 
 • schillen en resten van groenten fruit en aardappelen 
 • alle etensresten waaronder vlees- en visresten 
 • eierschalen 
 • doppen van noten 
 • snijbloemen en kamerplanten 
 • koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren 
 • mest van huisdieren 
 • gras, stro, bladeren, onkruid, klein snoeiafval,
 • kortgemaakte takken (twijgjes), haagscheersel.

Volgende afvalstoffen horen niet thuis bij het GFT:

 • mosselschelpen en schaaldieren 
 • stalmest
 • hout, houtskool of as
 • kattenbakvulling (tenzij volledig organisch)
 • beenderen 
 • olie
 • aarde en zand 
 • katten-, honden- of mensenhaar
 • papieren luiers
 • planten aangetast door ziekten 
 • snoeihout van meer dan één vinger dik
 • krengen van dieren 
 • pluimen

Glas hoort niet thuis in de huisvuilzak. U mag glas enkel deponeren in de glasbak.

In Glabbeek staan op vier verschillende locaties glasbakken opgesteld:

 • Torenstraat (Attenrode-Wever)
 • Grotestraat (Glabbeek)
 • Schoolstraat (Bunsbeek)
 • Dorpsstraat (Kapellen)

Op elke locatie staat minstens één container voor wit glas en één voor gekleurd glas.

Wat mag in de glasbakken gegooid worden?

Alle lege, gereinigde flessen en bokalen, voor zover ze ontdaan zijn van deksels, stoppen en wikkels.

Wat zeker niet mee mag:

Porselein, aardewerk, gebroken servies, vuurvaste schalen, gloeilampen, TL-lampen, beeldbuizen van tv's, autoruiten, spiegels, gewapend glas en plexiglas.  Ook vlak glas (vensterglas) mag niet in de glascontainer.

Vlak glas, gewapend glas, plexiglas, spiegels, autoruiten en beeldbuizen kan men naar het containerpark brengen. 

TL-lampen horen thuis bij het KGA; gloeilampen bij het gewoon huisvuil (wel verpakken zodat de ophalers zich niet kunnen verwonden).

Aardewerk en vuurvaste schalen kunnen naar het containerpark worden gebracht.

GROF HUISVUIL

Onder grof huisvuil verstaan we alle niet-recyclebare afvalstoffen die niet in de huisvuilzak kunnen worden gestopt (meubilair, matrassen, tapijten,...). Wat in een grijze huisvuilzak kan, mag niet worden meegegeven met het grof huisvuil (b.v. oud behang, oude kleerhangers,...).

Het gaat hier dus alleen maar om niet-recyclebare materialen.

Al het grof huisvuil kan naar het containerpark gebracht worden.

Het containerpark is uitgerust met het Diftarsysteem.

De retributies worden berekend op basis van het aantal kilogram afval dat u aanvoert en de aard van de afvalstoffen.

Betalen gebeurt ter plaatse met bankcontact of Proton .

Ophalen van grof huisvuil kan enkel nog aan huis op afroep. Heeft u een hoeveelheid grof huisvuil die u aan huis wil laten ophalen, bel dan 0800/97 0 97 (Ecowerf ) voor de ophaaldata.

Het grof huisvuil dient ordelijk verpakt of stevig samengebonden te worden tot een pakket van maximaal 25 kg. Lange voorwerpen worden ingekort tot 1,5 m, zodat ze gemakkelijk hanteerbaar zijn door de ophalers. Scherpe voorwerpen worden degelijk verpakt zodat niemand zich kan kwetsen. Op elk stuk of elke samengebonden bundel groot huisvuil moet een sticker van 1,00 euro worden gekleefd, te verkrijgen op het gemeentehuis.

Volgende afvalstoffen mogen zeker niet meegegeven worden met het grof vuil:

 • stenen en beton (containerpark)
 • elektrische en elektronische apparaten. Indien nog bruikbaar naar kringloopcentrum Hageland, anders terug naar de handelaar of  naar het containerpark (zie onder "oude metalen en ijzerwaren")
 • snoeihout: naar containerpark (zie onder "snoeihout")
 • oude metalen: apart ingezameld of naar containerpark (zie onder "oude metalen en ijzerwaren")
 • papier en karton: apart ingezameld of naar containerpark (zie onder "papier en karton")
 • glas: naar glasbak; 
 • KGA: naar containerpark
 • gasflessen, autobanden: naar een handelaar.

KEUKENAFVALBAKJES EN COMPOSTEERBARE ZAKJES

Uit steekproeven blijkt dat er nog steeds composteerbaar afval meegegeven wordt met de restfractie (grijze zak). Composteerbaar afval (GFT) kan gemakkelijk gerecycled worden door compostering. Ofwel geef je het composteerbaar afval mee met de GFT-ophaling, ofwel composteer je het afval zelf op je composthoop of in een compostvat.

Waarom er nog zoveel organisch afval in de restfractie terecht komt, is niet duidelijk. Misschien wel uit gemakzucht: je hebt zonet je keukenafval in de GFT-bak gegooid en je bakje uitgewassen en je vindt het te veel werk om de schillen van je appelsien nu nog eens naar de GFT-bak te dragen. Dus toch maar het vuilnisemmertje in.

Als oplossing voor een schone en hygiënische inzameling van keukenafval zijn er nu geventileerde keukenafvalbakjes en composteerbare zakjes verkrijgbaar in het gemeentehuis. De zakjes kunnen gewoon mee in de GFT-container, de compostbak of op de composthoop.

Dit systeem biedt een aantal voordelen:

 • Het is een gemakkelijke, geurloze en hygiënische manier om je keukenafval in te zamelen. Een deel van het vocht van het keukenafval kan door het geventileerde afvalbakje verdampen, waardoor het afval uitdroogt en er minder snel schimmelvorming optreedt.
 • Het systeem geeft minder kans op fruitvliegjes.
 • Het is handig en schoon: eens het zakje vol, gooi je het in de GFT-container of in je compostvat. Omdat er geen rechtstreeks contact met het keukenafval is geweest, hoef je het bakje niet steeds schoon te maken. Ook je GFT-container blijft zo heel wat schoner.

De keukenafvalbakjes (8 liter) en de bijhorende composteerbare zakjes zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis.

De aankoopprijs bedraagt 2,00 euro voor het keukenafvalbakje en 2,50 euro voor een rol composteerbare zakjes.

Enkel de composteerbare zakjes die via de gemeente verkocht worden, mogen in de GFT-container terechtkomen. Ze dragen het logo van Ecowerf en het ‘OK-compostlabel’.

Meer info: www.ecowerf.be

KGA

KGA staat voor klein gevaarlijk afval. Deze afvalstoffen zijn de meest schadelijke voor het milieu. 

Je kan met je KGA gratis terecht in het containerpark.

Wat kan je zoal meegeven met de KGA-inzameling?

 • afwas- en schoonmaakmiddelen: boenwas, glansmiddel, wc-reiniger;
 • autoproducten: antiroestmiddel, autoshampoo, autowas, koelvloeistof, remvloeistof, smeerolie; 
 • brandstoffen: benzinerestjes, petroleum, spiritus voor fonduestellen;
 • batterijen: autoaccu’s, knopcellen; 
 • cosmetica: lippenstift, nagellak, oplosmiddel voor nagellak, parfums, spuitbussen voor haarlak, deodorant 
 • pesticiden: insecticiden, onkruidverdelgers, mosdoders, rattenvergif 
 • onderhoudsmiddelen: beits, houtbeschermingsmiddelen, kwastenreiniger (white spirit, thinner), lak, lijm, terpentijn, verf, verfafbijter, vernis, vlekkenwater, wc-ontstopper
 • vetten: fondueolie, frituurolie, frituurvet, smeerolie
 • diversen: fotografische producten (ontwikkelaar, fixeerzout), inkt (toner, stempelkussen), laboratoriumafval, tl-buizen, uurwerken.
 • ….

Enkele belangrijke tips:

 • Niet alle producten kunnen in de milieubox worden opgeborgen. Bied stoffen zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking aan. Zorg ervoor dat de recipiënten niet lekken. 
 • Wees voorzichtig: door de restjes van allerhande producten samen te gieten, kunnen gevaarlijke mengsels ontstaan. 
 • Door lege dozen of bussen van waspoeders, vloeibare wasmiddelen, afwasproducten, haar- en badshampoos en ontstoppers goed leeg te  maken of uit te spoelen, behoren deze niet meer tot het KGA en komen ze in aanmerking voor recyclage als papier en karton of als PMD.

PAPIER EN KARTON

FostplusPapier en karton worden maandelijks huis-aan-huis opgehaald.

Alles moet degelijk verpakt worden in kartonnen dozen of stevig gebundeld met natuurtouw.

De pakketten mogen maximaal 15 kg wegen, zodat de ophalers ze nog gemakkelijk kunnen inladen.

Papieren en kartonnen verpakkingen, kranten, reclamedrukwerk, tijdschriften, kartonnen dozen, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier en boeken, mogen worden meegegeven met deze ophaling. 

Drankkartons (Tetrabrik), luiers, behangpapier, cementzakken, vervuild papier of met andere materialen vermengd papier, mogen evenwel niet mee.

Papier en karton kunnen ook gratis naar het containerpark worden gebracht.

PLASTIC FLESSEN EN FLACONS, METALEN VERPAKKINGEN EN DRANKKARTONS (PMD)

Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons (PMD) worden om de veertien dagen huis-aan-huis opgehaald. Voor de ophaaldata verwijzen we naar de afvalkalender. Het PMD-afval mag uitsluitend worden aangeboden in blauwe PMD-zakken.

De PMD-zakken zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. De retributie bedraagt 0,25 euro per zak.

PMD wordt ook aanvaard op het containerpark. Ook dan moet het afval in een blauwe zak zitten.

Wat mag meegegeven worden met de PMD-ophaling?

 • plastieken flessen en flacons van frisdrank, water, limonade, fruit- en groentesappen, melk, keukenolie en azijn, afwas- en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder)
 • wasmiddelen (vloeibaar of in poeder) en wasverzachters, bleekmiddelen, producten voor bad of douche,... 
 • metaalverpakkingen: drankblikjes, conservenblikjes, aluminium schoteltjes, schaaltjes en bakjes, schroefdoppen, kroonkurken en deksels van flessen en bokalen, blikken dozen en bussen, 
 • spuitbussen voor cosmetica en voedingswaren.
 • drankkartons: alle drankkartons voor vloeibare levensmiddelen (fruitsap, melk,...),...

Volgende verpakkingen horen niet thuis in de PMD-zak:
yoghurtbekers, botervlootjes, plastieken zakken en folies, aluminiumfilms en -folies, piepschuim, potjes van de slager. Je kan ze wel kwijt via het gewoon huisvuil (grijze zak).

Voor meer informatie omtrent FOSTplus, surf naar: www.fostplus.be

blad2 - roze zakken
Klik om te vergroten
PLASTICS IN DE ROZE ZAK

De roze vuilniszak is bedoeld voor allerhande zachte plastics (folies, draagtassen, kuipjes en vlootjes, kleine potjes, kleerhangers en klein speelgoed). In een eerste fase wordt deze zak wel niet aan huis opgehaald, maar dien je hem zelf naar het containerpark te brengen. De roze zakken kosten 25 eurocent per stuk.

Ook harde plastics (onder meer plastic buizen, emmers, speelgoed, bierbakken, wasmanden en tuinmeubelen) kun je vanaf 1 juli in het containerpark kwijt tegen betaling van het gangbare tarief.

OUDE METALEN EN IJZERWAREN

Recupel

Alle metalen: koper, ijzer, aluminium, zink, lood, gietijzer, roestvrij staal ("inox")mogen gratis naar het containerpark gebracht worden. Enkele voorbeelden van oude metalen zijn: kachels, radiators, metalen kasten, stoelen of tafels, kookpotten.

Ophalen van oude metalen en ijzerwaren kan enkel nog aan huis op afroep.

Heeft u een hoeveelheid oude metalen en/of ijzerwaren die u aan huis wil laten ophalen bel voor de ophaaldata naar 0800/97 0 97 (Ecowerf).

Wanneer u een elektrisch of elektronisch apparaat heeft dat niet meer gebruikt wordt, kan u kiezen uit volgende mogelijkheden:

 • een apparaat dat nog werkt kan u naar het kringloopcentrum Hageland brengen of het door hen gratis laten ophalen.
 • u kan het meegeven met de verkoper waar u een nieuw toestel koopt
 • u kan uw oude toestellen gratis naar het containerpark brengen.

Voor meer informatie omtrent het Recupelsysteem, surf naar: www.recupel.be

 SNOEIHOUT

Verhakselen van snoeihout

Sinds 2008 wordt snoeihout door de gemeentediensten aan huis verhakseld. Zo hoeft u met uw snoeihout niet meer naar het containerpark, waar meteen ook minder snoeiafval hoeft verwerkt of opgeslagen te worden.

De hakseldata staan vermeld op de afvalkalender. Alleen houtachtige materialen zoals takken en stammetjes van bomen en struiken met een maximale diameter van 10 cm en een lengte tussen 50 cm en 2 m mogen worden aangeboden.

De hakselrondes zullen drie maal per jaar georganiseerd worden: in het voorjaar, tijdens de zomermaanden en in het najaar. Deze data worden tevens opgenomen worden in de afvalkalender.

Je kan met je snoeihout ook nog steeds terecht in het containerpark tegen betaling.

Contact

Milieu
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.37
016/77.18.38
Marjolein Moerman

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Maandag: 18 tot 20 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur