Collegebesluiten 2019

Wilt u inzage krijgen in de besluiten die op deze lijst zijn vermeld, neem dan contact op via gemeentebestuur@glabbeek.be .

Wilt u een klacht indienen tegen een genomen besluit, neem dan contact op met de toezichthoudende overheid via https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer