College van burgemeester en schepenen, OCMW- en gemeenteraad vergaderen tijdens coronacrisis digitaal in Glabbeek

Publicatiedatum: 23/03/20

Vanaf maandag gaan de wekelijkse vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen in Glabbeek tijdens de coronacrisis enkel nog digitaal door. Maar ook de OCMW- en gemeenteraad van 18 maart die door de burgemeester werd geannuleerd zal de komende dagen opnieuw samen geroepen worden en voor het eerst digitaal doorgaan. De uitzonderlijke omstandigheden ten gevolge van het coronavirus vragen om een pragmatische aanpak. Onder strikte voorwaarden is het mogelijk om een vergadering van de OCMW- en gemeenteraad digitaal te organiseren. De burgemeester kan tijdens de federale fase van het crisisbeheer op grond van artikel 134, §1 en artikel 135, §2 van de Nieuwe Gemeentewet een gemotiveerd besluit nemen om via e-mail te vergaderen. De Dorpspartijmeerderheid die 12 op de 17 zetels heeft in de gemeenteraad steunt dit burgemeestersbesluit om de gemeenteraad digitaal samen te roepen.

Het vergaderen via e-mail zal gebeuren met de e-mailadressen die door de gemeente aan de raadsleden ter beschikking zijn gesteld. De voorzitter van de gemeenteraad opent via e-mail aan alle raadsleden de vergadering. Elke fractie kan zijn opmerkingen uitbrengen via e-mail aan alle raadsleden gedurende een bepaald tijdslot. En elke opmerking moet door het college van burgemeester en schepenen  beantwoord worden via e-mail aan alle raadsleden gedurende een bepaald tijdslot. Elke fractie, krijgt tot slot de mogelijkheid om via e-mail aan alle raadsleden te repliceren op het antwoord van het bestuur gedurende een bepaald tijdslot. Nadien brengt elk raadslid zijn/haar stem uit via e-mail gedurende een bepaald tijdslot. De algemeen directeur van de gemeente volgt alle mailverkeer en maakt nadien een verslag op. De komende dagen werken we dit praktisch uit en krijgen de OCMW- en gemeenteraadsleden een oproeping voor deze digitale OCMW- en gemeenteraad. Het college en de raadsleden krijgen datum en uur door dat ze achter hun computer dienen plaats te nemen bij hen thuis voor de ganse duur van de gemeenteraad. De fractieleiders van de meerderheidsfractie en de twee oppositiefracties krijgen op voorhand ook nog richtlijnen hoe deze eerste digitale OCMW- en gemeenteraad zal verlopen.

Deel deze pagina
Afdrukken