Aanvraag omgevingsvergunningen: opschorting openbare onderzoeken

Publicatiedatum: 26/03/20

Mededeling: aanvraag omgevingsvergunningen: openbare onderzoeken

Om de rechten van alle burgers te vrijwaren en om rechtszekerheid te bieden aan de vergunningenhouders, heeft de Vlaamse regering bij besluit van 24 maart 2020 besloten dat de lopende openbare onderzoeken verplicht opgeschort worden vanaf 25 maart 2020. De resterende dagen van het openbaar onderzoek worden gehouden na 24 april 2020. Deze opschorting kan desgevallend worden verlengd door de minister, bevoegd voor Omgeving, tot de maximale duurtijd van de civiele noodsituatie (thans vastgelegd op 17 juli 2020).

Deel deze pagina
Afdrukken