Regels in kader van het ritueel slachten

Publicatiedatum: 9/06/20

Naar aanleiding van het jaarlijkse offerfeest, dat dit jaar wellicht zal plaatsvinden van 30 juli tot 3 augustus 2020, vraagt de gemeente bij deze aandacht voor de regels in kader van het ritueel slachten. Tijdens het islamitisch offerfeest wordt vaak een dier geofferd. In de meeste gevallen gaat het om een schaap of een geit, maar ook runderen zijn toegelaten. De dieren moeten gezond zijn.

Het slachten begint op de eerste dag van het offerfeest na het ochtendgebed. Het dier kan ook op een van de volgende twee dagen van het offerfeest geofferd worden.

In de periode voorafgaand aan en tijdens het offerfeest worden veel schapen verplaatst. Het is dan ook belangrijk om tijdens de week voorafgaand aan het offerfeest en op de dagen van het feest zelf voldoende toezicht te organiseren op de naleving van de regelgeving aangaande het transport van dieren.

De verplichtingen verschillen naargelang het vervoer gebeurt door een professionele vervoerder of door een particulier. In ieder geval moet het laden, vervoer, afladen en drijven gebeuren met volle respect voor het welzijn van de dieren waarbij hen elke vermijdbare vorm van pijn, stress of lijden wordt bespaard. Zieke, gewonde, hoogdrachtige of heel jonge dieren mogen niet vervoerd worden.

Iedereen die een particuliere slachting wil (laten) uitvoeren moet zich registreren als aangever of eigenaar. Deze persoon meldt zich aan bij de gemeente en ontvangt een document met zijn/haar registratienummer. Deze registratie is eenmalig en onafhankelijk van de diersoort die men wil (laten) slachten.

Indien u nog verdere vragen heeft, kan u zich richten tot de informatiedienst van de gemeente op 016/77.29.29.

Deel deze pagina
Afdrukken