Hoe gebeurt de verdeling van de 40.000 euro gemeentelijke subsidies aan de lokale verenigingen in Glabbeek?

Publicatiedatum: 17/06/20

De gemeente Glabbeek krijgt jaarlijks 142.633,36 euro Vlaamse sectorale subsidies voor cultuur, jeugd en sport via het gemeentefonds. Dit bedrag is door de Vlaamse overheid berekend op de werkingskosten en investeringen van een gemeente in cultuur, jeugd en sport. Voor Glabbeek is dit bedrag berekend op ons ruim aanbod van een gemeentelijk centrum (GC De Roos), een gemeentelijke sporthal, een evenementenhal en een gemeentelijke bibliotheek en op onze dienstverlening via de ambtenaren van cultuur, jeugd en sport. In 2018 werden de aparte Vlaamse subsidies voor lokale verenigingen afgeschaft en kunnen de gemeenten hier zelf over beslissen. Het gemeentebestuur besliste in 2018 om de gemeentelijke subsidies voor de verenigingen in Glabbeek niet te laten dalen, integendeel vanaf toen werd de gemeentelijke steun aan lokale verenigingen in Glabbeek zelfs opgetrokken. Vandaag zijn deze gemeentelijke subsidies in Glabbeek zelfs 20% hoger dan het Vlaams gemiddelde van alle steden en gemeenten. Jaarlijks krijgen alle lokale verenigingen in Glabbeek sinds 2018 voor ruim 29.343,54 euro gemeentelijke subsidies. Deze worden door de gemeentelijke adviesraden voor cultuur, jeugd, sport en senioren zelf verdeeld op basis van een puntensysteem voor activiteiten en werking van de verenigingen. Dit verdeelsysteem werd trouwens niet door het gemeentebestuur opgesteld, maar door de verenigingen zelf. Het uitgangspunt daarbij is namelijk, hoe actiever of groter de vereniging, hoe hoger de gemeentelijke subsidies die men jaarlijks krijgt bedragen.

De Vlaamse overheid kende de gemeente Glabbeek onlangs, net zoals alle andere Vlaamse gemeenten vanuit het Vlaams coronanoodfonds een éénmalige verhoging toe van deze sectorale subsidies voor cultuur, jeugd en sport. Voor Glabbeek gaat het om een bedrag van 102.471,16 euro. De verdeelsleutel hiervan is identiek als deze van de initiële jaarlijkse Vlaamse sectorale subsidies voor cultuur, jeugd en sport via het gemeentefonds (zie hierboven). Het gemeentebestuur besliste daarom om de jaarlijkse gemeentelijke subsidies voor de lokale verenigingen éénmalig te verhogen met 11.000 euro. De verenigingen krijgen deze verhoging onder de vorm van 440 middenstandscheques waarmee men aankopen kan doen bij de lokale middenstand in Glabbeek. Door beiden te koppelen aan elkaar steunen we niet alleen de lokale verenigingen, maar ook de lokale middenstand in moeilijke tijden.

Doordat er tijdens de coronacrisis maandenlang geen werking was/is bij vele van onze verenigingen zouden hun subsidies volgens het puntensysteem van de adviesraden dit jaar zelfs fors dalen. Het gemeentebestuur besliste daarom eerder al om alle lokale verenigingen zekerheid te geven en in 2020 geen rekening te houden met hun werking van dit jaar, maar hen dezelfde subsidies toe te kennen als in 2019. In totaal krijgen de lokale verenigingen in Glabbeek door beide beslissingen dit jaar dus in totaal maar liefst 40.343,54 euro.

De verenigingen krijgen de jaarlijkse basissubsidie dit jaar tweemaal uitbetaald: de helft in juni en de andere helft in december. Voor de middenstandscheques krijgen de verenigingen de komende weken een brief van de gemeente, waarmee ze deze zullen kunnen komen ophalen op het gemeentehuis.

Deel deze pagina
Afdrukken