Met 35 kinderen is de zomerschool in Glabbeek een groot succes

Publicatiedatum: 6/07/20

Het gemeentebestuur van Glabbeek ging als één van de eersten in op de oproep van de Vlaamse overheid om volledig gesubsidieerd een zomerschool te organiseren. Van 6 juli tot 1 augustus organiseren we deze i.s.m. de drie scholen van ons dorp. De zomerklassen gaan door in de lokalen van de vrije basisschool in Bunsbeek en de gemeente zorgt voor de leerkrachten en de volledige organisatie. Het aanbod is volledig kosteloos en was vrijblijvend voor alle kinderen. Er werden 35 kinderen ingeschreven voor onze gemeentelijke zomerschool. De vijf lesgevers Hilde Buvé, Sien Stroo, Tinne Tuyls, Elke Prossé en Anneleen Desaer zorgen dat de kinderen in twee groepen op een speelse manier Frans, spelling, bewerkingen en metend rekenen kunnen bijleren. Daphne Huysegems en Sarah Vandijck zorgen voor de opvang in de namiddag. Schepen van jeugd en onderwijs Hilde Holsbeeks en jeugdambtenaar staan in voor de coördinatie van deze zomerschool.
Tijdens de periode van afstandsonderwijs was het soms moeilijk voor leerlingen om alle aangeboden leerstof zelfstandig in te werken en te oefenen. Tijdens de zomerschool oefenen de 35 kinderen verder op deze leerstof in kleine groepjes en onder begeleiding van 7 ervaren logopedisten en pedagogisch geschoolde begeleiders. Zo kunnen eventuele tekorten bijgewerkt worden en kunnen de kinderen in september met versterkt vertrouwen aan het nieuwe schooljaar beginnen. De focus ligt op het inoefenen van basisleerstof en het verbeteren van studievaardigheden. In de drie scholen van Glabbeek, Bunsbeek en Kapellen lopen er ruim 590 kleuters en leerlingen school, de 35 inschrijvingen voor onze zomerschool bewijzen dat hier nood aan was. Als gemeentebestuur vinden wij onderwijs een absolute kerntaak van de gemeente, we waren dan ook één van de eerste gemeenten die inging op het aanbod van de Vlaamse overheid om deze zomerklassen te organiseren. De kostprijs van deze zomerschool in Glabbeek is ruim 7.500 euro, dit financieren we integraal met subsidies vanuit Vlaanderen.

Deel deze pagina
Afdrukken