Cultuur- en Erfgoedraad

De Cultuur- en Erfgoedraad heeft als doel de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen te adviseren inzake het cultuurbeleid in de gemeente. Daarnaast werkt deze raad, in samenwerking met de cultuurdienst, culturele projecten uit.

Contacteren

De Cultuur- en Erfgoedraad is bereikbaar via de voorzitter: Ronny Laermans, 0495/63.90.19, cultuur-erfgoedraad@glabbeek.be.

Structuur

- Bestuur

Elk lid van de Algemene Vergadering kan toetreden tot het bestuur. Deze groep komt op regelmatige tijdstippen samen om advies uit te brengen en om activiteiten en projecten uit te werken.

Samenstelling (pdf, 42.8 kB) (05/2019)

- Algemene Vergadering

Zie onderstaande informatie ' Wie kan toetreden tot de cultuurraad?'

Samenstelling (pdf, 155.8 kB) (05/2019)

Wie kan toetreden tot de cultuur- en erfgoedraad?

  • Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met vrijwilligers en die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • Alle culturele verenigingen en organisaties, zowel private als publieke, die werken met beroepskrachten en die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente
  • Deskundigen inzake cultuur die in de gemeente wonen.

Wilt u als vereniging, organisatie of als geïnteresseerde deskundige inzake cultuur toetreden tot de cultuur- en erfgoedraad van Glabbeek?

Nieuwe verenigingen kunnen zich kenbaar maken door middel van een erkenningsdossier. Dit dossier kunt u afhalen bij de cultuurdienst en indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen, Grotestraat 33, 3380 Glabbeek.

Documenten

Contact

Cultuur
Stationsstraat 14
3381 Kapellen
016/77.93.93
016/77.18.38
Alain Goyens

Openingsuren

Ma. - vr.: 9 tot 12 uur

Woensdag: 14 tot 16 uur