Vrijwilligers

verschilWat is vrijwilligerswerk?

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt. In mensentaal: vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie. We spreken van vrijwilligerswerk als:

  • mensen zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
  • ze dit onbezoldigd doen: vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Vrijwilligers mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels.
  • ze dit vrijwillig doen: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen. Een stage, een PWA-opdracht, gemeenschapsdienst of een alternatieve sanctie,… is daarom geen vrijwilligerswerk volgens de wet.

Wie mag vrijwilligen?

Iedereen mag vanaf het jaar waarin hij of zij 16 jaar wordt, vrijwilligerswerk doen. De Belgische nationaliteit hebben, is geen vereiste. Alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen. Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen.

Voordelen van vrijwilligerswerk

Voor de vrijwilligers zelfs biedt vrijwilligerswerk natuurlijk ook enkele voordelen. Hieronder zijn redenen opgesomd waarom het zeker interessant is om aan vrijwilligerswerk te doen.

  • Het staat goed op je CV
  • Er kan een job uit voort vloeien
  • Je leert nieuwe vaardigheden
  • Je ontdekt wat je graag doet (of niet)
  • Je leert nieuwe mensen kennen
  • Je geeft andere mensen een goed gevoel … én je krijgt er zelf een goed gevoel van

Op professioneel vlak kan vrijwilligerswerk je heel wat voordelen opleveren. Zo kan je toch al wat werkervaring opdoen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen. Door in een vrijwilligersorganisatie mee te draaien kom je ook al eens in aanmerking met een organisatiestructuur. Zo leer je omgaan met de vastgelegde gebruiken en je collega’s. Heel wat organisaties bieden je de kans om vrijwilligerswerk in het buitenland te doen. Dit geeft je een sterke internationale bagage. Ideaal als je ooit graag een job zou willen uitoefenen waarvoor je veel internationale contacten moet leggen. Werkgevers zijn zich bewust van de voordelen van vrijwilligerswerk en dit kan je een streepje voor geven bij sollicitaties. Vermeld dus zeker en vast je vrijwilligerswerk op je cv. Dit categoriseer je best onder EVC (elders verworven competenties).
Door aan vrijwilligerswerk te doen laat je zien dat je geëngageerd bent. Je zet je in voor iets omdat je weet dat het nuttig is, niet vanuit je eigenbelang. Dit zorgt er ook voor dat je voldoening haalt uit het vrijwilligerswerk. Dit geeft dan weer een boost aan je zelfvertrouwen. Daarnaast leer je vaak ook jezelf beter kennen. Vrijwilligers werk kan erg confronterend zijn omdat je in aanraking komt met de problematiek van anderen. Dit helpt je om je eigen problemen te relativeren en gelukkiger in het leven te staan. Vrijwilligerswerk helpt om je persoonlijk netwerk uit te breiden. Je ontmoet immers mensen die je anders nooit zou tegenkomen. Dit gaat trouwens veel verder dan enkel de personen waar je rechtstreeks mee in aanraking komt. Vaak verloopt vrijwilligerswerk via een organisatie. Binnen dergelijke organisaties zetelen niet zelden invloedrijke zakenmensen of politici.

Nog meer inhoudelijke vragen? Kijk dan op de website www.vrijwilligerswerk.be.