Boomgaardenwandeling

Op deze wandeling zul je merken dat je je in het midden van de hagelandse fruitstreek bevindt. Ze is voor een groot deel uitgestippeld op veldwegen door boomgaarden. Dit deel van Glabbeek, met vooral de deelgemeente Kapellen (1), bezit procentueel de grootste oppervlakte fruitteelt. In de lente, vanaf 15 april tot 15 mei kan je volop genieten van de bloesempracht. Vermeldenswaard is dat steeds meer fruittelers beginnen te werken op “geïntegreerde wijze”, d.w.z. dat gepoogd wordt zo weinig mogelijk te werken met sproeistoffen en gebruik te maken van natuurlijke middelen om de schade aan het fruit te beperken. Naast fruitaanplantingen zie je prachtige stukjes natuur (vallei van de Steenbeek (2), Krimmelbos (3), Tafelbos (4), bos richting Varenberg (5) en immense vergezichten (Groenstraat (6), Venusberg (82,5m. boven de zeespiegel (7).

Wetenswaardigheden

- Kapellen (1): In het dorp vind je de kerk van O.-L.- Vrouw Geboorte. Als je in de Groenstraat (6) staat, zie je dat het een grote kerk is. Men noemt ze soms de “Kathedraal van het Hageland”. In 1881 brandde de kerk bijna geheel uit. Bij de herstelling werd de torenspits niet heropgebouwd; in de plaats zie je nu een stomp dakje. In het midden van de noordelijke dwarsbeuk bevindt zich een gedenkplaat over een treffen tussen de Boerenkrijgers en de Fransen in 1798. Let ook op de prachtige groenbeplanting rond de kerk. In de Dorpsstraat staan prachtige huizen, zoals de nrs. 42, 44 en 46.

- Oude tramspoor: De Tramstraat (8) volgt het vroegere traject van de tram van Tienen Glabbeek naar Meensel-Aarschot.

- Glabbeek (9): De naam is ontleend aan het Germaans “glada” (glad of glanzend) en “baki” 1= beek). In het dorp zie je de Sint-Niklaaskerk. Een veldweggetje brengt je achter de oude pastorie (10).

- Venusberg (7): Op deze berg zou een verering van Venus hebben plaats gevonden. De streek zou volgens overlevering toebehoord hebben aan Pepijn van Landen en zijn opvolgers. De Pepijns zouden volgens de overlevering voor Venus een kapel hebben opgericht.

Afstand

De Boomgaardenwandeling is ongeveer 9km lang.

Op kaart

Bekijk het kaartje met daarop de wandeling... (, 194.9 kB)