Uitlenen

LENERSPAS

Heb ik een lenerspas nodig en moet ik daarvoor betalen?

Ik ben een toevallige bezoeker: ik heb geen lenerspas nodig.

Ik kom geregeld materialen inkijken in de bib: ik heb een kaart nodig maar ik hoef daar niets voor te betalen.

Ik wil materialen mee naar huis nemen: ik heb een lenerspas nodig en betaal daarvoor per jaar:

  • niets als ik jonger ben dan 18
  • 1,25 euro als ik 18 ben of ouder

Ik betaalde mijn lenerspas, wat mag ik meenemen?

  • Als ik jonger ben dan 15: 5 boeken of strips uit de jeugdafdeling
  • Met een volwassenenkaart: 5 boeken of strips uit de afdeling voor volwassenen

___________________________________________________________________________________________

GEAUTOMATISEERD UITLENEN

Door ons geautomatiseerd uitleensysteem kunnen wij u snel en eenvoudig helpen bij uw bezoek aan de bibliotheek.

Hoe werkt het uitlenen en inleveren van materialen precies?

Zodra u al uw boeken heeft ingeleverd met het oude (manuele) uitleensysteem krijgt u van ons een lenerspas. Volgende keer dus alle boeken meebrengen a.u.b!

Nieuwe bibliotheekgebruikers krijgen uiteraard onmiddellijk een lenerspas.

Breng dit pasje mee bij elk bezoek aan de bibliotheek.

U levert uw boeken in aan de balie, laat uw pasje inlezen en wacht even tot wij de boeken via de computer hebben ingenomen.

Wanneer u op dat ogenblik geen boeken meer wenst mee te nemen, kunnen wij controleren of u geen boeken meer thuis heeft en kunnen wij een eventuele boete afrekenen. U neemt uw pasje mee naar huis. De pas wordt dus niet meer zoals vroeger in de bibliotheek bewaard.

Als u boeken wil ontlenen, houdt u ook uw pasje zelf bij en kan u rustig nieuwe boeken gaan kiezen. Met deze boeken komt u, net zoals vroeger, naar de uitleenbalie.
Hier wordt uw lenerspas ingelezen en via de computer worden de boeken die u ontleent, gekoppeld aan de barcode op uw lenerspas.

Geen uitleengeld, wel lidgeld

Per bezoek kunt u tot vijf titels uitlenen. Het lenen is kosteloos, maar u moet wel lid zijn van de bibliotheek.

Hoe weet u hoe lang u de boeken mag ontlenen?

Dit is zeer eenvoudig. Wanneer u nieuwe boeken meeneemt, wordt er automatisch een kasticket afgedrukt waarop niet alleen de datum vermeld staat tot wanneer u de boeken mag houden (de uitleentermijn blijft 3 weken), maar ook de titels van alle werken die u meeneemt. U kunt dit ticket bewaren tot bij de volgende uitleenbeurt.

Wat als u uw boeken wil verlengen?

Uitgeleende werken kunnen kosteloos verlengd worden, tenzij ze gereserveerd werden door een andere lener. Om te verlengen volstaat een telefoontje.

Kan u nog steeds boeken reserveren?

Uiteraard. Bovendien kan uw reservering dankzij het nieuwe systeem vlotter behandeld worden. Voor het verzenden van de verwittigingskaart wordt u wel 0,50 euro aangerekend.

Wat, als u uw boeken te lang in uw bezit heeft?

Reserveringen kunnen natuurlijk slechts vlot verlopen als elke lener zich aan de uitleentermijnen houdt.

Wie zijn boeken na de voorziene datum inlevert, moet daarom een boete betalen. Het bedrag van de boete bedraagt 0.12 euro per boek en per week achterstand. Ook de kosten voor het versturen van de aanmaningsbrieven worden aangerekend. Er zullen maandelijks aanmaningsbrieven worden opgestuurd.

Pasje vergeten? Pasje verloren?

Zonder pasje kunt u wel boeken inleveren maar GEEN boeken ontlenen!

Bewaar uw lenerspas nooit in de boeken! Verwittig bij verlies van uw pasje onmiddellijk het bibliotheekpersoneel. Elk lid krijgt een gratis lenerspas. Voor een vervangingsexemplaar wordt u 0,50 euro aangerekend.

Nieuwe spelregels…om u nog beter van dienst te kunnen zijn

U heeft het ongetwijfeld gemerkt: met de automatisering zijn de spelregels voor het gebruik van de bibliotheek lichtjes aangepast.

Het nieuwe systeem biedt tal van voordelen:

  • snellere bediening aan de balie: gedaan met het gedoe met boek- en lenerskaarten.
  • eenvoud van de geautomatiseerde catalogi: geen gesakker meer voor overvolle fichebakken;u kunt zelfs rustig thuis de internetcatalogus doorzoeken
  • sneller opvolgen van uw reserveringen…


Kortom: het bibliotheekpersoneel heeft meer tijd om u behulpzaam te zijn.

___________________________________________________________________________________________

DIENSTREGLEMENT

Art. 1. De plaatselijke openbare bibliotheek van Glabbeek is vrij toegankelijk voor iedereen; zij is een democratische instelling. Haar collectie boeken, tijdschriften en audiovisuele middelen, haar dienstverlening en haar uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan de behoeften van ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de inwoners.

Art. 2. De jaarlijkse lezersbijdrage bedraagt 1,25 euro voor volwassenen. Kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen niets. Bij de inschrijving wordt gevraagd om een identiteitsbewijs voor te leggen. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt kosteloos een lenerskaart. Bij verlies wordt een nieuwe kaart afgeleverd tegen betaling van 0,50 euro. Aan niet-Belgen die in het buitenland wonen, zal bij de inschrijving een waarborgsom van 12,50 euro worden gevraagd. Deze waarborgsom wordt onmiddellijk terugbetaald na het beëindigen van het lidmaatschap. 

Art. 3. Het lenen van boeken is kosteloos. De uitleentermijn bedraagt drie weken. Een verlenging van deze termijn is mogelijk voor zover de werken of materialen niet door andere lezers zijn aangevraagd. Het aantal boeken dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan uitgeleend worden is in principe beperkt tot vijf.

Art. 4. Wie de geleende werken of materialen te laat terugbrengt, betaalt 0,12 euro per uitgeleend boek en per week achterstand. Bovendien vallen de kosten voor het verzenden van de aanmaningskaarten ten laste van de gebruiker.

Art. 5. Adresveranderingen moeten door de lezers onmiddellijk worden meegedeeld.

Art. 6. De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend.

Art. 7. De lezer is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken; bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet kan hij voor de beschadiging aansprakelijk worden gesteld.

Art. 8. De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk betalen, desgevallend verhoogd met de bindkosten. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien een voor elk geval door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding.

Art. 9. De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. In de onmiddellijke nabijheid van de uitleendienst staan een catalogusapparaat en een informatie- en begeleidingscentrum volledig ten dienste van de bezoeker.

Art. 10. Werken of materialen die zijn uitgeleend kunnen worden gereserveerd. De kosten voor het verzenden van de verwittigingskaart dat het werk ter beschikking is, vallen ten laste van de gebruiker. Deze kosten bedragen 0,50 euro per verwittigingsbrief. Werken die niet voorhanden zijn, kunnen in het raam van het reglement op het leenverkeer onder bibliotheken worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Art. 11. Bij politiebevel is roken verboden in de bibliotheek.

Art. 12. Een kwartier voor sluitingstijd worden geen boeken meer aangenomen.

Art. 13. Huisdieren en gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegelaten.

Art. 14. In de leesruimte dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studiesfeer niet wordt verstoord. Referentiewerken, tijdschriften en dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Art. 15. De bibliotheek is gesloten op nationale en gemeentelijke feestdagen en op de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap.

Art. 16. De bibliotheek is open op de volgende dagen en uren... 
Art. 17. Door zich in te schrijven in de bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. Ieder nieuw lid ontvangt een exemplaar van het dienstreglement. Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Art. 18. In bepaalde gevallen is het mogelijk personen uit te sluiten van inschrijving, toegang en gebruik.

___________________________________________________________________________________________

REGLEMENT FOTOKOPIEERAPPARAAT

Voor het afleveren van fotokopieën wordt een retributie vastgesteld van 0,10 euro voor een fotokopie A4 en 0,15 euro voor een fotokopie A3.

___________________________________________________________________________________________

REGLEMENT INTERNET

Het raadplegen van het internet voor het opzoeken van informatie is gratis.

Voor het afdrukken van informatie geldt een retributie van 0,10 euro per afgedrukte pagina in zwart en 0,25 euro per afgedrukte pagina in kleur. Afdrukken kan enkel op A4-formaat. Informatie opslaan op diskette kost 0,50 euro.

Contact

Bibliotheek
Stationsstraat 14
3381 Glabbeek
016/77.93.93

Openingsuren

Maandag: van 18 tot 20 uur

Dinsdag: gesloten

Woensdag: van 14 tot 16 uur

Donderdag: van 17 tot 19 uur

Vrijdag: gesloten

Zaterdag: van 10 tot 12 uur

Zondag: gesloten