Verkeersraad

Dit orgaan buigt zich over mobiliteit en verkeersveiligheid in de gemeente en verstrekt adviezen aan de gemeenteraad en het college. Het kan daarbij zelf het initiatief nemen. De verkeersraad is samengesteld uit stemgerechtigde en niet-stemgerechtigde leden.

Naast een afvaardiging van elke school en van de politie (de zonechef en de commissaris bevoegd voor verkeer in de politiezone), heeft elke adviesraad binnen de gemeente een afgevaardigde in de verkeersraad: GECORO, milieuadviesraad, cultuurraad, sportraad, jeugdraad, seniorenraad en het lokaal overleg kinderopvang. Ook vijf geïnteresseerde individuele burgers hebben stemrecht.

Verder bestaat de verkeersraad uit de schepen bevoegd voor verkeer, als vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, een afgevaardigde van elke politieke fractie zetelend in de gemeenteraad en de gemeentelijke ambtenaar die de secretariaatsfunctie waarneemt. Deze mensen hebben geen stemrecht.

De verkeersraad komt samen op de eerste maandag van de onpare maanden.

foto
Klik om te vergroten
Voorzitter Karin Genoe en ondervoorzitter Gilbert Hendrickx

Contacteren

De Verkeersraad is bereikbaar via de voorzitter: Karin Genoe, 0495/16.54.02, verkeersraad@glabbeek.be.

De leden van de verkeersraad

Lijst van leden

Documenten

Statuten en huishoudelijk reglement (pdf, 94.1 kB) (versie 04/2019)

Contact

Mobiliteit
Grotestraat 33
3380 Glabbeek
016/77.29.33
016/77.18.38
Kristine Wauters

Openingsuren