Wijk-werken

Via het stelsel van wijk-werken kunnen werkzoekenden en leefloongerechtigden met een gebrek aan recente werkervaring, die nog niet in het gewone arbeidscircuit terecht kunnen, tijdelijke werkervaring opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis. Binnen dit systeem kunnen wijk-werkers maximum 60 uur per maand en maximum 630 uur per jaar bijklussen. Hiervoor krijgen ze een vergoeding bovenop hun werkloosheidsuitkering of leefloon. Op deze manier doen de wijk-werkers ervaring op en schaven ze een aantal attitudes en competenties bij. Het uiteindelijke doel van het wijk-werken is deze mensen een stap dichter te brengen naar werk in het normaal economisch circuit.

Zet zelf een wijk-werker in

Via wijk-werken kan een gebruiker enkele activiteiten laten uitvoeren door een wijk-werker uit de buurt. Hierdoor help je werkzoekenden en leefloongerechtigden om werkervaring op te doen. Een uitgebreide lijst met mogelijke activiteiten vind je terug op de website van de VDAB of bij de wijk-werkbemiddelaar.

Wie komt in aanmerking als gebruiker? Je komt in aanmerking als gebruiker als natuurlijk persoon, gemeente, OCMW, onderwijsinstelling, land- en tuinbouwvereniging en vzw of niet-commerciële organisatie.

Wil je je als gebruiker engageren om werkzoekenden of leefloongerechtigden uit jouw gemeente verder te helpen in hun zoektocht naar werk? Heb je een aantal activiteiten waarvoor je moeilijk een professional vast krijgt? Overweeg dan zeker het wijk-werken!

Word jij een wijk-werker?

Als werkloze of werkzoekende krijg je de kans om in je eigen buurt een aantal activiteiten uit te voeren. Zo doe je ervaring op en zet je een grote stap in je zoektocht naar werk. Bespreek de mogelijkheden met je VDAB-bemiddelaar of maatschappelijk assistent.

Indien je meer informatie wenst over het wijk-werken, neem dan zeker contact op met de wijk-werkbemiddelaar van Glabbeek, Ann Cartuyvels. Meer informatie vind je ook op de website van de VDAB.

Ann Cartuyvels heeft een zitdag op het OCMW van Glabbeek op woensdag van 9 tot 12 uur (even weken). Vooraf een afspraak maken is noodzakelijk. Dit kan telefonisch op 0470 71 19 28 of per mail via ann.cartuyvels@vdab.be