Zitazo

Met de hulp van Zitdazo, sta je er als ouder niet alleen voor.

We horen steeds meer alarmerende berichten. Over de psychische gezondheid van onze kinderen. Tegelijkertijd willen we dat onze kinderen voldoen aan het gemiddelde, of er misschien zelfs bovenuit springen. Laat staan dat we willen dat ze niet voldoen aan de norm. We willen dat onze kinderen meelopen in de wedstrijd die het leven is. De druk van het 'moeten' op onze kinderen heeft tot effect dat ze stress ervaren. Stress zorgt ervoor dat kinderen geen plaats meer hebben voor andere zaken zoals ontspanning. Stress zorgt ervoor dat een kind geen kind kan zijn. Stress zorgt er tenslotte ook voor dat kinderen sneller depressies en angsten ontwikkelen. We zijn een applausgeneratie, zolang het goed loopt. Als het moeilijk loopt, hebben we als ouder de neiging om te beschermen. Bange ouders maken bange kinderen. Wanneer ouders hun kinderen te veilig laten spelen of behoeden voor mislukkingen, ontstaan angsten. Het vermijden van kwetsbaarheid maakt een kind net kwetsbaar.